História Spk Vrútky.

Tento rok má - Spolok priateľov kaktusov - Vrútkach tridsaťdva rokov od svojeho vzniku. 

V máji roku 1981 sa zišla skupina ľudí, na podnet priateľov Milana Nemca a Jána Valockého ktorý založili "Krúžok kaktusárov" pri ZO SSZ v Martine. Prvým zvoleným predsedom sa stal priateľ Ján Valocký.

Roku 1986 sme založili vlastnú ZOSSZ s názvom "Klub kaktusárov" so sídlom vo Vrútkach. Jej predsedom bol zvolený priateľ Ján Beliančin. V rámci svojeho zamerania združoval záujemcov z okresov Martin, Žilina, Dolný Kubín a Liptovský Mikuláš. Jednalo sa o pestovateľov kaktusov, sukulentov, orchidey, bromelií, epifytných a mäsožravých rastlín. Po krátku dobu aj pestovateľov citrusov než si vytvorili vlastnú organizáciu. Ako je zrejmé, naša činnosť bola veľmi pestrá a bohatá. Mali sme desiatky prednášok zo všetkých odborov nášho zameranie z celého Československa, od Košíc po Tachov. Počas zájazdov naši členovia navštívili množstvo zbierok a botanických záhrad doma aj v zahraničí a poniektorí boli aj za "veľkou mlákou". Strávili sme veľa príjemných chvíľ a družných posedení v prírode, pri guláši či vínku so svojími najbližšími i priateľmi z celého Slovenska a Čiech. Mnohé priateľstvá pretrvávajú dodnes. Najvyššiu členskú základňu sme mali 44-člennú, dnes nás je 32 členov vo vekovom rozpetí 18 - 75 rokov. Členov máme z regiónov Liptov, Orava, Turiec a Žilina. Od roku 1987 je predsedom Karol Novotný. V roku 1990 sme vstúpili do novo vzniknutej medzinárodnej organizácie - Spoločnosť Českých a Slovenských pestovateľov kaktusov a sukulentov - so sídlom v Brne, (SČSPKS). V roku 1991 sme sa registrovali na MV SR ako, Spolok priateľov kaktusov. Názov sme prevzali od spolku ktorý bol vo Vrútkach už roku 1922, tento údaj je čerpaný z knihy H. Zelinovej - Alžbetin dvor - 4 diel. Je len na škodu slovenského kaktusárstva, nemožnosť overenia z úradných spisov, lebo Vrútocký archív počas druhej svetovej vojny zhorel. V roku 1989 sme vlastným nákladom vydali brožuru - Kaktusárske minimum - od roku 1990 pravideľne vydávame ročenku - Spravodaj. Naša knižnica má cca 250 titulov kníh, časopisov a okolo 100 kusov elektronických nosičov ktoré sa k dispozícii členom spolku. Od vzniku sme usporiadali 28 výstav v mestách Martin, Vrútky, Žilina, Turčianske Teplice a Ružomberok. Všetci sa tešíme na ďalšie roky trvania nášho spolku, na veľa krásnych zážitkov a nové priateľstvá s podobne "postihnutými".

Preto aj touto formou pozívame do našeho spolku záujemcou o túto krásnu záľubu.

Výbor Spk Vrútky

Priestor na schôdzky.

 

Priateľia do skončenia opravy kultúrnej sály Kriváň, nám

MsÚ Vrútky pridelil miesto na konanie schôdzí v priestoroch starého kina,

Ulica Svätého Cyrila a Metoda číslo 6. 

 

Termíny budú členom oznámené a verejnosť sa ich dozvie z vývesnej skrinky umiestnenej na tržnici.

 

Výbor Spk

TOMBOLA