30 ROKOV

Spolok priateľov kaktusov vo Vrútkach 1981 - 2011.

 

Dňa 24.4.1981 sa zišiel prípravný výbor a o mesiac neskôr sme založili "Krúžok kaktusárov" pri ZO SZZ v Martine. Prvým predsedom bol zvolený Valocký Ján v roku 1986 sme založili vlastnú ZO SZZ "Klub kaktusárov" Vrútky. Jej predsedom bol zvolený Beliančin Ján. Od roku 1991 sme registrovaný ako občianske združenie "Spolok priateľov kaktusov" vo Vrútkach. Jeho predsedom bol zvolený Novotný Karol, ktorý zastáva túto funkciu do teraz. Sme tiež členom medzinárodnej organizácie SČSPKS (Spoločnosť českých a slovenských pestovateľov kaktusov a sukulentov).

 

Z písomných podkladov sme v poradí už tretí spolok na územý Turca, ktorý sa venuje pestovaniu kaktusov. Počas uplynulých 30 rokov sa vystriedalo v spolku 112 členov. Aj keď v spolku nemáme a ani v minulosti neboli také osobnosti, ktoré by významne ovplyvňovali kaktusárstvo v Československu a terajšom Slovensku. Napriek tomu sú v spolku výborný pestovatelia a odborníci, ktorí vedia množiť kaktusy a sukulenty tak, že ich obdivujú ľudia aj zo zahraničia. Čo nás ale teší, je medzi nami aj niekoľko žien kaktusárok, ktoré túto záľubu robia s láskou a potešením. Členovia J. Beliančin, Ing. R. Doubek, V. Hollá, L. Ambróz, K. Pudiš, Z. Turčák ale i ďalší majú zbierky, ktoré sa svojou úrovňou môžu smelo pomeriť s hocikým.

 

Môžeme sa pochváliť našou činnosťou. Za 30 rokov sme usporiadali 26 výstav v mestách Vrútky, Martin, Turčianske Teplice, Ružomberok a Žilina. Mali sme 46 zájazdov po zbierkach celého Česko - Slovenska od Košíc až po Aš. Boli sme v mnohých Botanických záhradách, prezreli sme veľa výstav iných klubov. V našom spolku boli prednášať poprední odborníci kaktusári z Česka, Moravy aj Slovenska, zatiaľ ich bolo 52. Avšak aj naši členovia robili prednášky pre školy a iné organizácie, sme ochotný na požiadanie predstavi krásu kaktusov a sukulentov. Po zmene režimu v roku 1989 sa postupne uvoľnili bariery a to umožnilo cestovať za svojimi snami do vzdialených krajín. Niekoľko našich členov bolo na náleziskách kaktusov v prírode, ale aj v zahraničných zbierkach. Priniesli si odtiaľ zážitky o ktoré sa podelili s nami. Premietali sa na schôdzach fotografie, ktoré ukazujú kaktusy v ich prirodzenom prostredí.

Do ďalších tridsiatich rokov prajem spolku všetko najlepšie, bohatú činnosť, veľa úspechov, radosť z vypestovaných rastlín. Schopných následníkov, ochotných priložiť ruku k dielu a v neposlednom rade také vedenie mesta, ktoré bude mať pochopenie pre našu záľubu.

 

Za Spolok priateľov kaktusov vo Vrútkach, predseda Karol Novotný

 

Priestor na schôdzky.

 

Priateľia do skončenia opravy kultúrnej sály Kriváň, nám

MsÚ Vrútky pridelil miesto na konanie schôdzí v priestoroch starého kina,

Ulica Svätého Cyrila a Metoda číslo 6. 

 

Termíny budú členom oznámené a verejnosť sa ich dozvie z vývesnej skrinky umiestnenej na tržnici.

 

Výbor Spk

TOMBOLA