Členovia a členky SPK Vrútky

Ambróz Leonard

 

Belicová Gabriela

Doubek Roman

Farbák Peter

Hajzušinová Mária

Hollá Viera

Janík Milan

Javorský Kornel a manželka

Kruteková Božena

Náčinák Michal

Neduchal Miroslav

 

Novotný Karol

Pudiš Karol

Talapka Stanislav

Šuc Ladislav

Žištiak Ján

 

 

 

Priestor na schôdzky.

 

Priateľia do skončenia opravy kultúrnej sály Kriváň, nám

MsÚ Vrútky pridelil miesto na konanie schôdzí v priestoroch starého kina,

Ulica Svätého Cyrila a Metoda číslo 6. 

 

Termíny budú členom oznámené a verejnosť sa ich dozvie z vývesnej skrinky umiestnenej na tržnici.

 

Výbor Spk

TOMBOLA