Členská schôdza

Schôdza Spk Vrútky

Dňa 29.11.2014 sa koná schôdza spolku. Začiatok o15.00 hod. v priestoroch starého kina ul. Cyrila a Metoda č.6.

Program : 

prednáška o rode Rebutia

tombola

posedenie s občerstvením     

             

Priestor na schôdzky.

 

Priateľia do skončenia opravy kultúrnej sály Kriváň, nám

MsÚ Vrútky pridelil miesto na konanie schôdzí v priestoroch starého kina,

Ulica Svätého Cyrila a Metoda číslo 6. 

 

Termíny budú členom oznámené a verejnosť sa ich dozvie z vývesnej skrinky umiestnenej na tržnici.

 

Výbor Spk

TOMBOLA