Ing. Roman Doubek - Jakubovany

 Na návšteve v Jakubovanoch.

Priateľ Doubek vo svojom kráľovstve.

Je to zbierka vybavená na úrovni 21-storočia, na ktorú by mohol byť hrdý každý pestovateľ kaktusov.A nie sú to len kaktusy, perfektné upravené okolie domu, skleníkov a priestoru medzi nimi. Krásne skalky a zaujímavé skalničky,upravená záhrada, skleník plný nádherných paprík, paradajok a zeleniny.záhony s gigantickými cibuľami cca až 2 kg ťažkými. Plány na vystavenie štvrtého skleníka dokumentujú veľkú pracovitosť priateľa ing Romana Doubeka. Na vykreslenie profilu treba pripomenúť jeho veľkú zbierku motýľov, chrobákov či minerálov a skamenelín.

Toto všetko je dobrá zámienka ísť si pozrieť túto zbierku počas cesty po Liptove.

 

Priestor na schôdzky.

 

Priateľia do skončenia opravy kultúrnej sály Kriváň, nám

MsÚ Vrútky pridelil miesto na konanie schôdzí v priestoroch starého kina,

Ulica Svätého Cyrila a Metoda číslo 6. 

 

Termíny budú členom oznámené a verejnosť sa ich dozvie z vývesnej skrinky umiestnenej na tržnici.

 

Výbor Spk

TOMBOLA