Plán činnosti v roku 2012

Plán činnosti SPK Vrútky 2012

 

Január - 27.1.2012 -

Výročná členská schôdza - Prednáška - Lesotho

-----------------------------------------------------------------------------

Február - 25.2.2012 -

Premietanie krátkych filmov - Mexiko, Argentína

-----------------------------------------------------------------------------

Marec - 25.3.2012 -

Schôdza - termín zájazdu - Prednáška - Patagónia

------------------------------------------------------------------------------

Apríl - 29.4.2012 -

Schôdza - termín výstavy v Budatíne - DVD podľa výberu 

--------------------------------------------------------------------------------

Máj - Jún - termín podľa prednášajúceho niektorú sobotu

Prednáška - Sulkorebutia, Gymnocalycium - Peru, Bolívia

--------------------------------------------------------------------------------

Júl - August -

Spolkové prázdniny - program podľa dohody

-----------------------------------------------------------------------------

September - 21.9.2012 -

Schôdza - program sa doplní podľa možnosti

29.9.2012 - Zamykáni sezony - Chrudim, zájazd

------------------------------------------------------------------------------

Október - 26.10.2012 -

Schôdza - objednávky časopisov, CD,DVD alebo prednáška

--------------------------------------------------------------------------------

November - 30.11.2012 -

Záver roku 2012 - Posedenie pri hudbe, večera, TOMBOLA

--------------------------------------------------------------------------------

Výbor SPK Vrútky

                

Priestor na schôdzky.

 

Priateľia do skončenia opravy kultúrnej sály Kriváň, nám

MsÚ Vrútky pridelil miesto na konanie schôdzí v priestoroch starého kina,

Ulica Svätého Cyrila a Metoda číslo 6. 

 

Termíny budú členom oznámené a verejnosť sa ich dozvie z vývesnej skrinky umiestnenej na tržnici.

 

Výbor Spk

TOMBOLA