Schôdza

Schôdza

Dňa 25.04.2014 sa koná schôdza spolku o 16.30 hod., v starom kine vo Vrútkach.

Program

zahájenie, informácie, spolková výstava, prednáška o Kanárskych ostrovoch - prednáša Jarka Rišianová, diskúsia a záver schôdze.

Všetkých srdečne pozívam v mene výboru SPK Vrútky.  

Priestor na schôdzky.

 

Priateľia do skončenia opravy kultúrnej sály Kriváň, nám

MsÚ Vrútky pridelil miesto na konanie schôdzí v priestoroch starého kina,

Ulica Svätého Cyrila a Metoda číslo 6. 

 

Termíny budú členom oznámené a verejnosť sa ich dozvie z vývesnej skrinky umiestnenej na tržnici.

 

Výbor Spk

TOMBOLA