Spolková schôdza.

25.10.2013 sa koná schôdza v starom kine o 16.30 hod.

Program : zahájenie, informácie, plán práce na rok 2014, prestávka, premietanie, diskusia, záver.

výbor Spk Vrútky 

Priestor na schôdzky.

 

Priateľia do skončenia opravy kultúrnej sály Kriváň, nám

MsÚ Vrútky pridelil miesto na konanie schôdzí v priestoroch starého kina,

Ulica Svätého Cyrila a Metoda číslo 6. 

 

Termíny budú členom oznámené a verejnosť sa ich dozvie z vývesnej skrinky umiestnenej na tržnici.

 

Výbor Spk

TOMBOLA