Tombola

Dňa 27.11.2015 sa konala koncoročná schôdza spolku.

Posedenie pri hudbe a vínku, plné stoly jedenia a sladkosti, v TOMBOLE vyše tristo cien. Príjemný večer kde sa všetci tešili na ďalší rok, našej činnosti, už tridsiatypiaty.

PF - 2016

Priestor na schôdzky.

 

Priateľia do skončenia opravy kultúrnej sály Kriváň, nám

MsÚ Vrútky pridelil miesto na konanie schôdzí v priestoroch starého kina,

Ulica Svätého Cyrila a Metoda číslo 6. 

 

Termíny budú členom oznámené a verejnosť sa ich dozvie z vývesnej skrinky umiestnenej na tržnici.

 

Výbor Spk

TOMBOLA