Výročná členská schôdza

Výročná členská schôdza.

Sa koná dňa 30.01.2015 v priestoroch starého kina,

začiatok je o 16.30 hod.

Program:zahájenie, rôzné informácie, plán činnosti na rok 2015, prednáška - MEXIKO - priateľ Peter Bielončík a záver.

za výbor Karol Novotný

Priestor na schôdzky.

 

Priateľia do skončenia opravy kultúrnej sály Kriváň, nám

MsÚ Vrútky pridelil miesto na konanie schôdzí v priestoroch starého kina,

Ulica Svätého Cyrila a Metoda číslo 6. 

 

Termíny budú členom oznámené a verejnosť sa ich dozvie z vývesnej skrinky umiestnenej na tržnici.

 

Výbor Spk

TOMBOLA