Výročná schôdza

OZNAM

Dňa 25.01.2014 o 16.00 hod., sa bude konať výročná schôdza v priestoroch starého kina.

Prednáška : Mexiko očami priateľa Bielončíka.
                   Prípadne rod Gymnocalycium v podaní priateľa Talapku.
 
KONO

Priestor na schôdzky.

 

Priateľia do skončenia opravy kultúrnej sály Kriváň, nám

MsÚ Vrútky pridelil miesto na konanie schôdzí v priestoroch starého kina,

Ulica Svätého Cyrila a Metoda číslo 6. 

 

Termíny budú členom oznámené a verejnosť sa ich dozvie z vývesnej skrinky umiestnenej na tržnici.

 

Výbor Spk

TOMBOLA