Výstava 2012

Spoločná výstava skalničkárov OZ Malá Fatra Žilina a polok priateľov kaktusov Vrútky sa konala 17-20.5.2012 vo vonkajších priestoroch Budatínskeho Zámku.

Viacej informácii na Facebooku - Karol Novotný

 

Priestor na schôdzky.

 

Priateľia do skončenia opravy kultúrnej sály Kriváň, nám

MsÚ Vrútky pridelil miesto na konanie schôdzí v priestoroch starého kina,

Ulica Svätého Cyrila a Metoda číslo 6. 

 

Termíny budú členom oznámené a verejnosť sa ich dozvie z vývesnej skrinky umiestnenej na tržnici.

 

Výbor Spk

TOMBOLA