Výstava kaktusov a sukulentov.

Dostali sme pozvánku zúčastniť sa výstavy "Jarná krása". 

Termín konania je 16-19.05.2013 v Žiline, SOŠ-poľnohospodárska, usporiateľom je Občianske združenie Malá Fatra.

Výbor SPK Vrútky

Priestor na schôdzky.

 

Priateľia do skončenia opravy kultúrnej sály Kriváň, nám

MsÚ Vrútky pridelil miesto na konanie schôdzí v priestoroch starého kina,

Ulica Svätého Cyrila a Metoda číslo 6. 

 

Termíny budú členom oznámené a verejnosť sa ich dozvie z vývesnej skrinky umiestnenej na tržnici.

 

Výbor Spk

TOMBOLA