Výstava v Ružomberku

Našu tohoročnú výstavu budeme mať v Ružomberku.

Termín konania výstavy je 5-9.06.2013 v átriu mestskej knižnice, ulica Polhora.

Priestor na schôdzky.

 

Priateľia do skončenia opravy kultúrnej sály Kriváň, nám

MsÚ Vrútky pridelil miesto na konanie schôdzí v priestoroch starého kina,

Ulica Svätého Cyrila a Metoda číslo 6. 

 

Termíny budú členom oznámené a verejnosť sa ich dozvie z vývesnej skrinky umiestnenej na tržnici.

 

Výbor Spk

TOMBOLA