ZÁJAZD

PLÁNOVANÝ  ZÁJAZD.

Podla dohody z poslednej schôdze 23.3.2012 sa uskutoční dňa 9.6.2012.

Ide sa do Trnavy; zbierky - R. Karas a B. Strašifták

                N.M.nad Váhom - P. Jesenský

                Trenčín - D. Pribus a P. Klobušický

V prípade dostatku času bude možnosť pozrieť si ešte nejakú zbierku.

Výbor SPK Vrútky

Priestor na schôdzky.

 

Priateľia do skončenia opravy kultúrnej sály Kriváň, nám

MsÚ Vrútky pridelil miesto na konanie schôdzí v priestoroch starého kina,

Ulica Svätého Cyrila a Metoda číslo 6. 

 

Termíny budú členom oznámené a verejnosť sa ich dozvie z vývesnej skrinky umiestnenej na tržnici.

 

Výbor Spk

TOMBOLA