Zájazd

ZMENA - ZÁJAZD.

Pre nedostatok záujemcov o pôvodný program zájazdu, bol tento zrušený.

Členská schôdza schválila náhradný program. V plánovanom termíne sa pôjde pozrieť výstava kaktusov KK Zvolen, ktorá sa koná v priestoroch Tihanyiovkom kaštieli v Banskej Bystrici. Tiež sa zastavíme v zbierkach priateľov Frgelca a Patráša.

Ide sa vlakom z Vrútok odchodí o 7.13 hod., zo všetkých smerov sa prípojné vlaky. Ďalšie informácie poskytne predseda alebo M. Janík. 

ZA výbor K.Novotný

 

Priestor na schôdzky.

 

Priateľia do skončenia opravy kultúrnej sály Kriváň, nám

MsÚ Vrútky pridelil miesto na konanie schôdzí v priestoroch starého kina,

Ulica Svätého Cyrila a Metoda číslo 6. 

 

Termíny budú členom oznámené a verejnosť sa ich dozvie z vývesnej skrinky umiestnenej na tržnici.

 

Výbor Spk

TOMBOLA