Zbierka - Leonard Ambróz - L. Mikuláš

Zbierka ktorá sa oplatí vidieť. 

Priateľ Leo nie lenže je výborný odborník a dlhoročný pestovateľ, ale je tiež priateľský a dobrý človek.

Preto sa pri návšteve v L. Mikuláši budete cítiť veľmi príjemne a to som ešte nepochválil jeho pani manželku.

     

  

  

 

Leo pri svojich miláčikoch 

 

 

Priestor na schôdzky.

 

Priateľia do skončenia opravy kultúrnej sály Kriváň, nám

MsÚ Vrútky pridelil miesto na konanie schôdzí v priestoroch starého kina,

Ulica Svätého Cyrila a Metoda číslo 6. 

 

Termíny budú členom oznámené a verejnosť sa ich dozvie z vývesnej skrinky umiestnenej na tržnici.

 

Výbor Spk

TOMBOLA