Zbierka Turčák Zdeno - Podbiel

Ukážka niekoľko záberov z tejto zbierky Vás môže presvedčiť,

že keď pôjdete cez Oravu,tak v Podbieli sa oplatí zastať.

Priestor na schôdzky.

 

Priateľia do skončenia opravy kultúrnej sály Kriváň, nám

MsÚ Vrútky pridelil miesto na konanie schôdzí v priestoroch starého kina,

Ulica Svätého Cyrila a Metoda číslo 6. 

 

Termíny budú členom oznámené a verejnosť sa ich dozvie z vývesnej skrinky umiestnenej na tržnici.

 

Výbor Spk

TOMBOLA