Zo zbierky Karola Pudiša - Ružomberok

 Niekoľko fotografií na ukážku.

Kto by sa chcel ísť pozrieť na jeho zbierku, musí sa najskôr telefonický dohodnúť.

Jeho zbierka je veľmi pekná má vyše 25 rokov. Pestuje rôzne druhy, výborná je zbierka mamilárií, koryfant, ferokaktusov, čilencov a veľa ďalších rodov.

 

 

 

Priestor na schôdzky.

 

Priateľia do skončenia opravy kultúrnej sály Kriváň, nám

MsÚ Vrútky pridelil miesto na konanie schôdzí v priestoroch starého kina,

Ulica Svätého Cyrila a Metoda číslo 6. 

 

Termíny budú členom oznámené a verejnosť sa ich dozvie z vývesnej skrinky umiestnenej na tržnici.

 

Výbor Spk

TOMBOLA