Ladislav Šuc - Ružomberok

Záhrada plná kvitnúcích rastlín - Delosperma nubigenum.

Náš priateľ Lacko nie je teoretik o to viacej sa venuje pestovaniu jeho obľúbených sukulentov, záhrade, skalke ale aj rybkám ktoré drží v jazierku. Je to človek družný a neodmietne nikoho kto sa chce pozrieť či porozprávať o týchto záľubách. 

 

 

 

 

 

 

  

 

Priestor na schôdzky.

 

Priateľia do skončenia opravy kultúrnej sály Kriváň, nám

MsÚ Vrútky pridelil miesto na konanie schôdzí v priestoroch starého kina,

Ulica Svätého Cyrila a Metoda číslo 6. 

 

Termíny budú členom oznámené a verejnosť sa ich dozvie z vývesnej skrinky umiestnenej na tržnici.

 

Výbor Spk

TOMBOLA