Spolok priateľov kaktusov - Vrútky

Vitajte na našom webe, náš spolok je občianským združením záujemcov o pestovanie a štúdium kaktusov a iných sukulentných rastlín. Kladie si za cieľ prispievať k poznaniu, ochrane a uchovaniu ohromného bohatstva exotickej prírody. Stará sa o zachovanie genofondu ohrozených sukulentných rastlín. Propaguje pestovanie a štúdium sukulentných rastlín na verejnosti a to hlavne poriadaním výstav, prednášok vlastných aj verejných, tiež na školách a písaním odborných článkov do časopisov. 

 

Výstava kaktusov a sukulentov - 2014

 

Výročná členská schôdza 2014.

Dňa 25.I. 2014 o 16.00 hod., sa koná VČS v starom kine. Výbor sa stretne o hodinu skôr. Bude prednáška priateľa P. Bielončíka - Mexiko.
Za výbor K. Novotný

 

Plánované zájazdy 2014.

Sympózium v Trnave.
 
Ideme vlakom z Ružomberka 4.03, Kraľovany 4.26, Vrútky 4.49, Žilina 5.19 hod.
Burza začína o 8.00 hod. a prednášky o 10.00 hod.
Výbor Spk Vrútky
_____________________________________________________________________________________________
 
 

Vážený priatelia, plánujeme dvojdňový zájazd autami na - Sympózium Podbeskydí. Podľa zdržania, pozrieme sa aj do niekoľkých zbierok. 

Predseda SPK Vrútky Karol Novotný

 

Dňa 8.2.2014 ideme vlakom do Zvolena.

Na prednášku priateľa Jardu Šnicera. 

Odchod vlaku z Vrútok je o 7.13 hod. 

Karol Novotný

Priestor na schôdzky.

 

Priateľia do skončenia opravy kultúrnej sály Kriváň, nám

MsÚ Vrútky pridelil miesto na konanie schôdzí v priestoroch starého kina,

Ulica Svätého Cyrila a Metoda číslo 6. 

 

Termíny budú členom oznámené a verejnosť sa ich dozvie z vývesnej skrinky umiestnenej na tržnici.

 

Výbor Spk

TOMBOLA