Informácie o nás.

 Schádzame sa v priestoroch starého kina,

ulica sv. Cyrila a Metoda číslo 6.

Pravideľne v posledný piatok v mesiaci

o 16.30hod., okrem výnimiek podľa ročného plánu, 

alebo požiadaviek MsÚ Vrútky.

 

Spolok priateľov kaktusov má adresu : 

Milan Janík, Kolónia Hviezda 43, 036 08 Vrútky.

 

V dnešnej dobe elektronických médií je skoro nutnosť mať svoju činnosť na webe. Preto sa priatelia Ing. Peter Bielončík, Ján Bučo a Karol Novotný rozhodli že si vybudujeme webovú stránku na ktorej by sa mohli naši priaznivci stretávať. Vymienať poznatky možnosť oznámiť kde sa dajú zaistiť rastliny či semená, knihy, časopisy, prípadne ostatné pomôcky na pestovanie sukulentov. Všetci priaznici sa majú možnosť dozvedieť kedy a o čom budú prednášky, kde sa bude poriadať výstava, zájazdy, vzájomné návštevy  a pod.

Budeme radi keď si na stránkach našeho spolku najdú informácie všetci záujemcovia a obdivovatelia sukulentnej flóry. Našou snahou bude, podať Vám čo najviac informácií o novinkách, pestovaní a množení rastlín, písomnou aj obrázkovou formou.  

   Pre vážnejších záujemcov máme zaujímavú ponuku na odber kaktusárských časopisov prípadne aj zahraničnej literatúry. Je možnosť tieto v stánkoch nepredajné periodiká, zasielať poštou na uvedenú adresu, stačí zaplatiť členský príspevok 5.00 Eur a poštovné. Okrem uvedených preriodík sa dajú zaobstarať aj publikácie jednotlivých kaktusárských klubov a spolkov. Každý náš člen dostáva našu ročenku - Spravodaj - ktorú vydávame v elektronickom prevedení, tam sa uvedené všetky akcie spolku počas príslušného roka.

KONO

 

Priestor na schôdzky.

 

Priateľia do skončenia opravy kultúrnej sály Kriváň, nám

MsÚ Vrútky pridelil miesto na konanie schôdzí v priestoroch starého kina,

Ulica Svätého Cyrila a Metoda číslo 6. 

 

Termíny budú členom oznámené a verejnosť sa ich dozvie z vývesnej skrinky umiestnenej na tržnici.

 

Výbor Spk

TOMBOLA