Kontakt

Výbor - Spolok priateľov kaktusov :

Predseda - Karol Novotný - č.t.0905 196 037, knovotny@azet.sk

Podpredseda - Ing. Stanislav Talapka - č.t.0907 836 528, stalapka@gymlet.sk

V prípade záujmu o našu činnosť alebo členstvo, sa môžete obrátiť aj na tieto kontaktné adresy :

Región Turiec : Milan Janík, 043/4285 277, 0902 172 436, somija@zoznam.sk

Región Žilina : Ján Bučo, 0907 847 774, janbuco@gmail.com

Región Orava : Ing. Peter Bielončík, 0904 197 548, peter_bielko@post.sk

Región Liptov : Karol Pudiš, 044/4320 068, 0905 864 231

Priestor na schôdzky.

 

Priateľia do skončenia opravy kultúrnej sály Kriváň, nám

MsÚ Vrútky pridelil miesto na konanie schôdzí v priestoroch starého kina,

Ulica Svätého Cyrila a Metoda číslo 6. 

 

Termíny budú členom oznámené a verejnosť sa ich dozvie z vývesnej skrinky umiestnenej na tržnici.

 

Výbor Spk

TOMBOLA