CHRUDIM:

Priatelia blíži sa termín akcie

- ZAMYKÁNI  SEZÓNY  -

Chrudim 28.09.2013.

Burza, prednášky, stretnutia s priateľmi, to všetko nás čaká.

Kto môže nech tam ide.

KONO

Priestor na schôdzky.

 

Priateľia do skončenia opravy kultúrnej sály Kriváň, nám

MsÚ Vrútky pridelil miesto na konanie schôdzí v priestoroch starého kina,

Ulica Svätého Cyrila a Metoda číslo 6. 

 

Termíny budú členom oznámené a verejnosť sa ich dozvie z vývesnej skrinky umiestnenej na tržnici.

 

Výbor Spk

TOMBOLA