Členská schôdza SPK Vrútky.

27.06.2014 sa koná členská schôdza spolku v starom kine o 16.30 hod.

Schôdzu vedie priateľ Milan Janík.

Z výstavy konanej v kaštiely v Košťanoch 20/21.06 2014.

Priestor na schôdzky.

 

Priateľia do skončenia opravy kultúrnej sály Kriváň, nám

MsÚ Vrútky pridelil miesto na konanie schôdzí v priestoroch starého kina,

Ulica Svätého Cyrila a Metoda číslo 6. 

 

Termíny budú členom oznámené a verejnosť sa ich dozvie z vývesnej skrinky umiestnenej na tržnici.

 

Výbor Spk

TOMBOLA