Členská schôdza

Členská schôdza

VÁŽENÝ  PRIATELIA  NASTALA ZMENA TERMÍNU, 

SCHôDZA SA BUDE KONAŤ 2.03.2012 !!!!!

V kultúrnej sále Kriváň o 16.30 hod.

Program : zahájenie

               rôzné informácie

               prestávka

               premietanie - Mexiko

               záver schôdze

Radi privítame nových záujemcov ale aj nečlenov spolku na našej schôdzi.

Výbor Spk Vrútky.

 

Priestor na schôdzky.

 

Priateľia do skončenia opravy kultúrnej sály Kriváň, nám

MsÚ Vrútky pridelil miesto na konanie schôdzí v priestoroch starého kina,

Ulica Svätého Cyrila a Metoda číslo 6. 

 

Termíny budú členom oznámené a verejnosť sa ich dozvie z vývesnej skrinky umiestnenej na tržnici.

 

Výbor Spk

TOMBOLA