FACEBOOK

Priatelia na sociálnej stránke - FACEBOOK - máme svoju stránku.

Najdete ju pod menom - Spk Vrútky - správcom je Martin Čambor.

Kto chce prispieťna stránku môže tak urobiť cez neho alebo mňa.

K. Novotný

 

 

Priestor na schôdzky.

 

Priateľia do skončenia opravy kultúrnej sály Kriváň, nám

MsÚ Vrútky pridelil miesto na konanie schôdzí v priestoroch starého kina,

Ulica Svätého Cyrila a Metoda číslo 6. 

 

Termíny budú členom oznámené a verejnosť sa ich dozvie z vývesnej skrinky umiestnenej na tržnici.

 

Výbor Spk

TOMBOLA