KOŠICE

V sobotu 9.3.2013 sa ide na prednášku - Kaktusy USA - Zdeněk Vaško.

Koná sa v BZ Košice. Odchod vlaku z Vrútok 4.57 hod.

Výbor Spk Vrútky.

Priestor na schôdzky.

 

Priateľia do skončenia opravy kultúrnej sály Kriváň, nám

MsÚ Vrútky pridelil miesto na konanie schôdzí v priestoroch starého kina,

Ulica Svätého Cyrila a Metoda číslo 6. 

 

Termíny budú členom oznámené a verejnosť sa ich dozvie z vývesnej skrinky umiestnenej na tržnici.

 

Výbor Spk

TOMBOLA