OZNAM

Vážený priatelia a ostatný záujemcovia.

Od dňa 26.10.2012 sa budeme stretávať v priestoroch starého kina vo Vrútkach, na ulici Sv. Cyrila a Metoda. Dôvod je známy už dávnejšie, jedná sa o prestavbu priestorov kultúrnej sály - Kriváň.

V prípade bližšej informovanosti, kontaktujte niekoho z výboru SPK Vrútky.

Karol Novotný

 

Priestor na schôdzky.

 

Priateľia do skončenia opravy kultúrnej sály Kriváň, nám

MsÚ Vrútky pridelil miesto na konanie schôdzí v priestoroch starého kina,

Ulica Svätého Cyrila a Metoda číslo 6. 

 

Termíny budú členom oznámené a verejnosť sa ich dozvie z vývesnej skrinky umiestnenej na tržnici.

 

Výbor Spk

TOMBOLA