Prednáška

Priatelia vo Zvolene sa 25.2.2012 koná výročná schôdza.

Bude tam prednáška priateľa Prof.Libora Kunteho z Dečína.

BAJA  CALIFORNIA

prípadný záujemcovia môžu ísť vlakom o 06.03 hod z Vrútok.

KONO

Priestor na schôdzky.

 

Priateľia do skončenia opravy kultúrnej sály Kriváň, nám

MsÚ Vrútky pridelil miesto na konanie schôdzí v priestoroch starého kina,

Ulica Svätého Cyrila a Metoda číslo 6. 

 

Termíny budú členom oznámené a verejnosť sa ich dozvie z vývesnej skrinky umiestnenej na tržnici.

 

Výbor Spk

TOMBOLA