Prednáška

Košice - v botanickej záhrade bude mať prednášku prezident SČSPKS

pán Ing. Jaroslav Vích - BRAZÍLIA/URUGUAY.

Účastníci majú možnosť prezrieť si zbierky BZ.

Vlak má odchod z Vrútok o 05.05 hod., príchod do Košíc 07.53 hod.

KONO

Priestor na schôdzky.

 

Priateľia do skončenia opravy kultúrnej sály Kriváň, nám

MsÚ Vrútky pridelil miesto na konanie schôdzí v priestoroch starého kina,

Ulica Svätého Cyrila a Metoda číslo 6. 

 

Termíny budú členom oznámené a verejnosť sa ich dozvie z vývesnej skrinky umiestnenej na tržnici.

 

Výbor Spk

TOMBOLA