Schôdza.

Schôdza Spk Vrútky.

Sa koná v sobotu 23.2.2013 od 14.00 do 17.00 hod.

Bude prednáška, Dr. Alexander Lux - Argentína. 

Za výbor K.Novotný.

Priestor na schôdzky.

 

Priateľia do skončenia opravy kultúrnej sály Kriváň, nám

MsÚ Vrútky pridelil miesto na konanie schôdzí v priestoroch starého kina,

Ulica Svätého Cyrila a Metoda číslo 6. 

 

Termíny budú členom oznámené a verejnosť sa ich dozvie z vývesnej skrinky umiestnenej na tržnici.

 

Výbor Spk

TOMBOLA