Schôdza Spk v nových priestoroch.

 Výročná členská schôdza

Spk sa konala v kultúrnej sále Kriváň.

Mali sme prednášku o Mexiku,

ktorú nám urobil priateľ Milan Krpelan z Kriváňa.

Termín následnej schôzky bude oznámený členom včas

a bude sa už pravideľne konať v týchto priestoroch. 

 

 

 

Priestor na schôdzky.

 

Priateľia do skončenia opravy kultúrnej sály Kriváň, nám

MsÚ Vrútky pridelil miesto na konanie schôdzí v priestoroch starého kina,

Ulica Svätého Cyrila a Metoda číslo 6. 

 

Termíny budú členom oznámené a verejnosť sa ich dozvie z vývesnej skrinky umiestnenej na tržnici.

 

Výbor Spk

TOMBOLA