Schôdza SPK Vrútky.

Vážený priatelia

Schôdza sa bude definitívne konať dňa 23.03.2012 o. 16.30 hod.

Miesto - kultúrna sála KRIVÁŇ

Program : zahájenie

                 výstava

                 zájazd

                 prednáška - Patagónia

                 záver

KONO

Priestor na schôdzky.

 

Priateľia do skončenia opravy kultúrnej sály Kriváň, nám

MsÚ Vrútky pridelil miesto na konanie schôdzí v priestoroch starého kina,

Ulica Svätého Cyrila a Metoda číslo 6. 

 

Termíny budú členom oznámené a verejnosť sa ich dozvie z vývesnej skrinky umiestnenej na tržnici.

 

Výbor Spk

TOMBOLA