Schôdza SPK

Dňa 30.11.2012 od 16.00 hod., sa koná schôdza pri príležitosti ukončenia sezóny.

Je na programe:

Informácie

Prednáška - Kanárske ostrovy a ich sukulentná flóra

Tombola

Posednie s večerou a občerstvením

KONO

 

Priestor na schôdzky.

 

Priateľia do skončenia opravy kultúrnej sály Kriváň, nám

MsÚ Vrútky pridelil miesto na konanie schôdzí v priestoroch starého kina,

Ulica Svätého Cyrila a Metoda číslo 6. 

 

Termíny budú členom oznámené a verejnosť sa ich dozvie z vývesnej skrinky umiestnenej na tržnici.

 

Výbor Spk

TOMBOLA