Schôdza

Schôdza spolku,

sa bude konať v sobotu 2.6.2012, čas sa ešte upresní.

Bude prednáška priateľa Dr.Rudolfa Slabu z Písku.

Téma kaktusy Južnej Ameriky

Je nutné aby prišli záujemcovia o zájazd konaný 9.6.2012.

 

Priestor na schôdzky.

 

Priateľia do skončenia opravy kultúrnej sály Kriváň, nám

MsÚ Vrútky pridelil miesto na konanie schôdzí v priestoroch starého kina,

Ulica Svätého Cyrila a Metoda číslo 6. 

 

Termíny budú členom oznámené a verejnosť sa ich dozvie z vývesnej skrinky umiestnenej na tržnici.

 

Výbor Spk

TOMBOLA