SCHôDZA

Výročná členská schôdza.

Bude sa konať 25.01.2013.

Program sa ešte upresní, prednáška.

Originálne prianie od priateľa

Ing. Ruda Gryma

Výbor Spk Vrútky.

Priestor na schôdzky.

 

Priateľia do skončenia opravy kultúrnej sály Kriváň, nám

MsÚ Vrútky pridelil miesto na konanie schôdzí v priestoroch starého kina,

Ulica Svätého Cyrila a Metoda číslo 6. 

 

Termíny budú členom oznámené a verejnosť sa ich dozvie z vývesnej skrinky umiestnenej na tržnici.

 

Výbor Spk

TOMBOLA