Schôdza

Schôdza Spk.

Dňa 22.03.2013 sa koná schôdza v starom kine o 16.30 hod.

Účasť členov nutná!!!

Program;1,zahájenie sezóny - guláš v Tepličke n/Váhom.

             2,výstava kaktusov a sukulentov v Ružomberku.

            3,dohodnúť termín zájazdu po naších zbierkach.

Kto nemôže prísť prosím, nech mi dá vedieť e:mailom či telefonický, nutné!

Karol Novotný

 

 

Priestor na schôdzky.

 

Priateľia do skončenia opravy kultúrnej sály Kriváň, nám

MsÚ Vrútky pridelil miesto na konanie schôdzí v priestoroch starého kina,

Ulica Svätého Cyrila a Metoda číslo 6. 

 

Termíny budú členom oznámené a verejnosť sa ich dozvie z vývesnej skrinky umiestnenej na tržnici.

 

Výbor Spk

TOMBOLA