Schôdza

Členská schôdza sa koná 24.5.2013 o 16.30hod. Účasť nutná bude sa jednať o výstave a zájazde.

Za výbor Spk K.Novotný

Priestor na schôdzky.

 

Priateľia do skončenia opravy kultúrnej sály Kriváň, nám

MsÚ Vrútky pridelil miesto na konanie schôdzí v priestoroch starého kina,

Ulica Svätého Cyrila a Metoda číslo 6. 

 

Termíny budú členom oznámené a verejnosť sa ich dozvie z vývesnej skrinky umiestnenej na tržnici.

 

Výbor Spk

TOMBOLA