Výročná schôdza

Výročná schôdza SPK Vrútky

 

sa koná dňa 27.I.2012 v kultúrnej sále Kriváň, začiatok o 16.30 hod.

Výbor a revízna komisia sa stretne o 16.00 hod.

Program :

zahájenie

hodnotenie roku 2011

revízna zpráva 2011 

plán činnosti na rok 2012

finančný rozpočet na rok 2012

prestávka

prednáška - Lesotho - priateľ R. Roth z Kremnice

záver schôdze

Za výbor Karol Novotný

Priestor na schôdzky.

 

Priateľia do skončenia opravy kultúrnej sály Kriváň, nám

MsÚ Vrútky pridelil miesto na konanie schôdzí v priestoroch starého kina,

Ulica Svätého Cyrila a Metoda číslo 6. 

 

Termíny budú členom oznámené a verejnosť sa ich dozvie z vývesnej skrinky umiestnenej na tržnici.

 

Výbor Spk

TOMBOLA