Výstava kaktusov 2011

 8.6.2011 sa inštaluje výstava , dovoz rastlín od 12.00 hod.

Všetci volnomajúci členovia, je potrebné aby ste príšli pomôcť.

O 18.00 hod. je zahájenie výstavy za účasti primátora a poslancov mesta.

KONO

Priestor na schôdzky.

 

Priateľia do skončenia opravy kultúrnej sály Kriváň, nám

MsÚ Vrútky pridelil miesto na konanie schôdzí v priestoroch starého kina,

Ulica Svätého Cyrila a Metoda číslo 6. 

 

Termíny budú členom oznámené a verejnosť sa ich dozvie z vývesnej skrinky umiestnenej na tržnici.

 

Výbor Spk

TOMBOLA