Výstava

 Výstava kaktusov, sukulentov, bonsají a skalničiek sa koná v dňoch 9. - 12. 06. 2011 v priestoroch kultúrnej sály Kriváň.

Priestor na schôdzky.

 

Priateľia do skončenia opravy kultúrnej sály Kriváň, nám

MsÚ Vrútky pridelil miesto na konanie schôdzí v priestoroch starého kina,

Ulica Svätého Cyrila a Metoda číslo 6. 

 

Termíny budú členom oznámené a verejnosť sa ich dozvie z vývesnej skrinky umiestnenej na tržnici.

 

Výbor Spk

TOMBOLA