Výstava

Výstava - Žilina, Budatínský zámok.

Zúčastníme sa ako spoluúčastníci na výstave skalničiek.

Hlavný usporiadateľ je OZ Malá Fatra - Žilina.

Termín konania je v dňoch 17-20. 05. 2012.

KONO

Priestor na schôdzky.

 

Priateľia do skončenia opravy kultúrnej sály Kriváň, nám

MsÚ Vrútky pridelil miesto na konanie schôdzí v priestoroch starého kina,

Ulica Svätého Cyrila a Metoda číslo 6. 

 

Termíny budú členom oznámené a verejnosť sa ich dozvie z vývesnej skrinky umiestnenej na tržnici.

 

Výbor Spk

TOMBOLA