Webová prezentácia bola spustená

Dnes bola spustená naša nová webová prezentácia do skušobnej prevádzky.

Chceme sa Vám ospravedlniť že nie je ešte v plnej prevádzke, chceme to v čo najkratšom čase urobiť.

Priestor na schôdzky.

 

Priateľia do skončenia opravy kultúrnej sály Kriváň, nám

MsÚ Vrútky pridelil miesto na konanie schôdzí v priestoroch starého kina,

Ulica Svätého Cyrila a Metoda číslo 6. 

 

Termíny budú členom oznámené a verejnosť sa ich dozvie z vývesnej skrinky umiestnenej na tržnici.

 

Výbor Spk

TOMBOLA