Zahájenie sezóny

Zahájenie sezóny.

28.4.2013 sa koná v Tepličke n/Váhom ul. Železničná 998 u Janka Beliančina. Bude posedenie pri guláši, je zaistené občerstvenie všetkého druhu. Prehliadka skleníkov a pareníšť, možnosť nákupu rastlín. Poplatok 3 eurá člen a 5 eur pre nečlena. Doprava podľa možnosti účastníkov, vlakom, autobusom alebo autom. Začiatok od 10.00 - 11.00 hod., ukončenie podľa uváženia.

Za výbor Spk K. Novotný

 

Priestor na schôdzky.

 

Priateľia do skončenia opravy kultúrnej sály Kriváň, nám

MsÚ Vrútky pridelil miesto na konanie schôdzí v priestoroch starého kina,

Ulica Svätého Cyrila a Metoda číslo 6. 

 

Termíny budú členom oznámené a verejnosť sa ich dozvie z vývesnej skrinky umiestnenej na tržnici.

 

Výbor Spk

TOMBOLA