Zájazd

V sobotu 9.6.2012 sa koná zájazd po zbierkach :

Trnava, Trakovice, Nové Mesto n/Váhom a Trenčín.

Počas schôdze 2.6.2012 sa upresnia podmienky a trasa.

KONO

Priestor na schôdzky.

 

Priateľia do skončenia opravy kultúrnej sály Kriváň, nám

MsÚ Vrútky pridelil miesto na konanie schôdzí v priestoroch starého kina,

Ulica Svätého Cyrila a Metoda číslo 6. 

 

Termíny budú členom oznámené a verejnosť sa ich dozvie z vývesnej skrinky umiestnenej na tržnici.

 

Výbor Spk

TOMBOLA